Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van Stylenotes.nl

Heb je vragen over één van deze voorwaarden, of wil je een schriftelijk exemplaar van de algemene voorwaarden ontvangen, dan kun je contact opnemen met ons via stylenotes-kleding@outlook.com

 

  • Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van Stylenotes.nl. Deze voorwaarden zijn geldig tenzij hierover schriftelijk een andere overeenkomst is afgesloten. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

 

1.2 Identiteit van de onderneming

Stylenotes

Nassaulaan 42

1404CR Bussum

 

Email: stylenotes-kleding@outlook.com

 

Kvk-nummer: 61978388

BTW- nummer: NL190317206B02

 

1.3 Door te bestellen geef je aan dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Stylenotes.nl heeft het recht haar leverings- en/ of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

1.4 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.

1.5  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Stylenotes.nl doet haar best de afbeeldingen van de producten zo nauwkeurig mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Alle afbeeldingen dienen als indicatie en zijn niet bindend voor Stylenotes.nl. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. Wel is het mogelijk het artikel te ruilen.

Artikel 2. Betaling & Bestelling


2.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's en zijn inclusief 21% BTW. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De bij de artikel genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten. Stylenotes heeft het recht haar prijzen aan te passen. De aanpassingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en zijn niet geldig voor reeds bestelde artikelen.


2.2 Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld.

 

2.3 De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. Verzendkosten binnen Nederland zijn € 4,95. Bij bestellingen met een orderbedrag vanaf € 99,- is de verzending gratis.

 

2.4Tarieven voor bestellingen naar het buitenland zijn op aanvraag. Als een bestelling bestaat uit meerdere producten heeft Stylenotes.nl het recht deze te leveren in gedeelten. Hiervoor brengt Stylenotes.nl geen extra verzendkosten in rekening.

 

2.5 De verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen of een koper weigeren.

 

2.6 Na een bestelling ontvang je direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Indien je onverhoopt geen e-mail ontvangt, is je bestelling toch van kracht.

 

2.7 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan de ondernemer te melden.

2.8 Je kunt betalen door middel van Ideal, Visa, Mastercard en de Stylenotes Giftcard.

Wij streven ernaar om  je artikel(en) binnen 2 werkdagen na bestelling aan te bieden.

2.9  Als de overeenkomst  en betaling elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt de ondernemer voor een veilige web omgeving.

 

Artikel 3. Bezorgadres en Levering

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3.2  Een bestelling zal in principe binnen 2 -4 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden. In het kader van de regels van de wet koop op afstand zal Stylenotes.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.

Als dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft het recht de bestelling te annuleren. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

3.3 Als plaats van levering geldt het adres wat de consument aan het bedrijf op heeft gegeven. Als je zelf een verkeerd adres hebt opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor je eigen rekening.

3.4 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, toch kan het voorkomen dat er onverhoopt een besteld product niet meer leverbaar is. In dat geval nemen we zo snel mogelijk contact met je op. De koper heeft de mogelijkheid om de order te annuleren, of vervangende artikelen te bestellen, voor het gelijke orderbedrag.

3.5 Alle in onze winkel vermelde aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum maar kunnen door de verkoper vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

3.6 Zodra je jouw bestelling bij ons geplaatst hebt, krijg je van ons een bevestigingsmail en gaan wij ons best doen om deze zo snel mogelijk bij jou te krijgen. Zodra wij jouw bestelling versturen, krijg je hiervan een bevestiging. Past je bestelling door de brievenbus? Dan verzenden wij je bestelling via brievenpost. Je krijgt in dat geval geen Track &  Trace nummer. Wel laten we je per mail weten dat je bestelling onderweg is en wanneer je deze kunt ontvangen.

3.7 Bestellingen die door de brievenbus passen worden bezorgd van dinsdag tot en met zaterdag.

3.8 Bestellingen die als pakket verzonden worden, worden bezorgd van maandag t/m vrijdag. Je ontvangt een Track & Trace nummer van je pakket via de mail.In totaal worden er 3 afleverpogingen gedaan. Als de ontvanger niet thuis is, laat de chauffeur bij de eerste afleverpoging een berichtkaartje achter in de brievenbus. Een nieuwe leverdatum kan dan worden geregeld met DPD.

3.9 Niet afgeleverde bestellingen dienen binnen drie weken na notificatie worden afgehaald op het aangegeven postkantoor. Na drie weken zal de bestelling retour worden gezonden naar Stylenotes.nl. Stylenotes.nl heeft het recht om opnieuw verzend- en administratiekosten in rekening te brengen bij bestellingen die niet afgeleverd konden worden en retour zijn gezonden.

 

4.1 Klachten

Mocht je een klacht hebben of niet tevreden zijn over onze producten en of diensten dan horen wij dit graag via stylenotes-kleding@outlook.com

4.2 Klachten over geleverde artikelen binnen 3 dagen na optreden van het gebrek aanmelden via stylenotes-kleding@outlook.com

4.3. Stylenotes streeft er naar om eventuele problemen in overleg met de klant op de best mogelijke manier op te lossen.

4.4 Op alle artikelen in de Stylenotes webshop zijn uitsluitend de garantiebepalingen van de leverancier van toepassing.

 

5.1 Zichttermijn / Herroepingsrecht.

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

5.2. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als het product onbeschadigd is, niet gedragen is, niet gevlekt is, nog voorzien is van het originele prijskaartje en een volledig ingevuld retourformulier is bijgesloten. Een gepast artikel beschouwen wij uiteraard niet als gedragen.

5.3. Wij geven geen garantie op: bijzondere materialen (bv. lak, glitters etc.); neuzen; ritsen; afgeprijsde artikelen.

5.4 De koper is zelf verantwoordelijk voor de kosten en het risico van de retourzending.

5.5 De afnemer/ consument moet kunnen bewijzen dat het  geleverde product / de geleverde producten op tijd retour zijn gezonden naar Stylenotes.nl. Dit kan bijvoorbeeld door een bewijs van postbezorging.

5.6 Retouren moeten altijd voldoende worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden door Stylenotes.nl niet geaccepteerd en daarom ook niet gecrediteerd. Retourzendingen moeten worden voorzien van een volledig ingevuld retourformulier.

5.7 Als een retourzending aan de gestelde eisen voldoet, zal Stylenotes.nl binnen 7 dagen het volledige aankoopbedrag inclusief verzendkosten terug betalen aan de consument.

 

6.1 Uitsluiting herroeppingsrecht

Het herroepingsrecht kan door de ondernemer alleen worden uitgesloten als de ondernemer dit duidelijk in het aanbod en voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Zoals aangegeven in de retourvoorwaarden kunnen afgeprijsde artikelen niet worden geretourneerd.

 

7.1 Privacy

Je geeft via de bestelling Stylenotes.nl toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken. Stylenotes.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van je persoonlijke gegevens.

7.2 Je gegevens worden bewaard voor realiseren van de noodzakelijke doeleinden. Onder deze doeleinden vallen: het realiseren van de overeenkomst, marketingacties en het onderhouden van de klantrelatie. De verstrekte persoonsgegevens worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming voor commerciële doeleinden verstrekt aan derden.

7.3 Door middel van je persoonlijke inlog op Stylenotes.nl kun je je persoonsgegevens inkijken en aanpassen.


Artikel 8 Overmacht

8.1 In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Stylenotes.nl opgeschort.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Stylenotes alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

8.3 Stylenotes.nl heeft het recht om het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Stylenotes.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

8.4  Als Stylenotes.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen heeft zij het recht het al geleverde deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer verplicht deze factuur te betalen.

8.5 Als een periode van overmacht langer is dan 60 dagen hebben zowel jij als Stylenotes.nl het recht om de overeenkomst, zonder betaling van een schadevergoeding, te ontbinden.

 

9.1 Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2 Een door de ondernemer als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

10.1 Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen, etc. op de internetsite van Stylenotes.nl zijn slechts een benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

11.1 Copyright foto’s en afbeeldingen

Op alle foto’s en afbeeldingen die getoond zijn/worden op Stylenotes.nl is copyright van toepassing, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin zij geleverd zijn. Zonder schriftelijke toestemming van Stylenotes.nl mogen de foto’s en afbeeldingen op geen enkele manier openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd.

11.2 Als je toch gebruik maakt van enige foto of afbeelding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stylenotes.nl word je gesommeerd het gebruik te staken en tevens wordt een schadeclaim bij je ingediend

 

12.1 De prijs

Stylenotes heeft het recht haar prijzen aan te passen. De aanpassingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en zijn niet geldig voor reeds bestelde artikelen.

12.2 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

13.1. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Stylenotes.nl en van de medewerkers en de producten van Stylenotes.nl voor alle schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Stylenotes.nl is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

13.2 Stylenotes.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade door het gebruik van de producten van Stylenotes.nl

13.3 Iedere aansprakelijkheid van Stylenotes.nl ten opzichte van de consument is beperkt tot het factuurbedrag dat de consument volgens de betreffende overeenkomst aan Stylenotes.nl verschuldigd is.

13.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Stylenotes.nl als wel tussen Stylenotes.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en Stylenotes.nl, is Stylenotes.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Stylenotes.nl

13.5 Stylenotes.nl is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van www.Stylenotes.nl en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.

 

 

Artikel 14 Garantie

Stylenotes.nl garandeert dat de door ons te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor wij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

14.2 Je dient de geleverde artikelen op het moment van levering, te onderzoeken. Daarbij hoor je te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met datgene was is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan binnen 3 dagen na levering contact op met stylenotes-kleding@outlook.com

14.3 Na de garantietermijn is Stylenotes.nl gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

14.4 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of ongepast gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Stylenotes.nl , jij of anderen wijzigingen hebben aangebracht of geprobeerd hebben om wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze op een manier hebben gebruikt  waarvoor het product niet bestemd is.

 

15.1 Geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Stylenotes.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woont.

15.2 Stylenotes.nl zal altijd proberen een klacht in goed overleg met jou op te lossen. Mocht er niet gezamenlijk een oplossing gevonden worden dan zal een geschil door de partij die daar het meest belang bij heeft , voorgelegd te worden aan een bevoegde rechter in Utrecht.

 

 

 

 

 
 

Klantenservice

 

Mijn account